Homepage » Human Resources » Training Tutors

Training Tutors

The principal training tutor is Dr Mary Drossou but there are a variety of EFL teachers, teacher trainers and other professionals who have offered in the past or are offering seminars and workshops in the framework of the programme.

 • Susanne Antonaros
 • Elizabeth Apostolou
 • Christina Ayakli
 • Virginia Blani
 • Paul Bouniol
 • Maria Charitou
 • Joseph Chryshochoos
 • Xenia Delieza
 • Maria Diza
 • Vassilis Hartzoulakis
 • Katerina Kamperi
 • Ada Korda-Savva
 • Lilika Kouri
 • Danae Kozanoglou
 • Margarita Leonti
 • Jenny Liontou
 • Christina Lykou
 • Joanne Makris
 • Eleni Manolopoulou-Sergi
 • Nick Michelioudakis
 • Gabrielle Montel-Yannoulis
 • Paraskevi  Moustakidou
 • Elfie Nteliou
 • Vasso Oikonomidou
 • Michael Onushco
 • Sophia Panaghis
 • Maria Pirgerou
 • Costas Pitychoutis
 • Michael Robbs
 • Anastasia Rothoni
 • Sophie Samanidi
 • Nicos Sifakis
 • Maria Stathopoulou
 • Ingrid Thompson
 • Kosmas Vlachos
 • Kate Wakeman
 • Lyn Waldie
 • Vassilis Zorbas
 • Catherine Zouganeli